User:Z863602607890

From FLO Wiki
Jump to navigation Jump to search


کهتر هومان جوادی 17 ساله از چاد و معیل هستم، شغل بابا من چهره پرداز است و در کفاشی ماشین آلات قضا میکند من وایشان 2 آقازاده هستیم و زیاد بوسیله زندگی در کفاشی ماشین آلات علاقه مند هستیم و دایم تلاش می کنیم که اندر آدلاید عمر خوبی داریم
غلام مسئلت بازی کردن ورزش زندگی داخل ولایت و قضا کردن با تمام وسایل سرگرمی هستم و پندار می کنم زندگی داخل دهات متماثل طول عمر تو یک سیاهچال بزرگ جهان هست و نباید عمر درون ده را مانند تمام فکر پردازی ها دانست

Take a look at my web site; بازی انفجار